โปรโมชั่นปี 2011

ซื้อไดร์ครบ 25 ลูก รับฟรี ตั๋วเครื่องบินเที่ยวและเยื่ยมชมโรงงาน ENGGA
ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี 2011